SLUŽBY      
       
cestovné po Praze (paušál) 370 440  
cestovné pro mimopražské zákazníky (za 1 km) 14 17  
práce techniků HW 550 655  
práce techniků SW 750 893